Fase 1

Campanya informativa i presentació de propostes

Període de recollida de propostes

Pots presentar les teves propostes a través de dues vies:

 • Telemàticament aquí
 • Dipositant la butlleta en algun d’aquests punts: Ajuntament, Centre Cívic i Pavelló d’Esports

El darrer dia per presentar propostes és el: 30 de novembre

Fase 2

Validació tècnica de les propostes recollides

Els serveis tècnics municipals analitzaran totes les propostes presentades.

Els projectes han de reunir els següents requisits:

 • Ser de competència municipal
 • No contradir els plans aprovats
 • Ser realitzables tècnicament
 • Ser viables econòmicament
 • Respectar el marc jurídic i legal existent
 • Ser considerades una inversió

Fase 3

Celebració del Fòrum Ciutadà de Priorització

En el Fòrum es debatran, per mitjà d’una dinàmica participativa, els projectes validats tècnicament.

El Fòrum decidirà quins projectes passen a la votació final.

Data: a concretar

Fase 4

Votació de les propostes

Finalment, els projectes finalistes escollits en el Fòrum seran sotmesos a votació ciutadana.

La votació es realitzarà mitjançant una eina electrònica que comptabilitzarà els vots.

Podran votar totes aquelles persones empadronades majors de 16 anys.

Quins requisits han de complir els projectes?

Només seran considerades finalistes i sotmeses a votació popular aquelles propostes que compleixin amb els següents requisits

 • Fer referència a àmbits i temes de competència municipal
 • Ser viables tècnicament i respectar el marc jurídic actual
 • Tenir un cost menor o igual a 75.000€
 • No contradir els plans aprovats per l'Ajuntament
 • Ser considerats una inversió

Què és una inversió?

Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Les potencials temàtiques d'una inversió poden ser molt diverses i van des de la construcció d'un equipament o la millora de l'espai públic fins a l'adquisició de mobiliari i la creació d'una web o aplicació. Així mateix, totes les inversions han de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament i, en mesura del possible, permetre múltiples reproduccions a diferents ubicacions del territori.


PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Escriu tres projectes que t’agradaria que formessin part del pressupost municipal de 2019.

Accepto la Política de privacitat