L'Ajuntament de Pals organitza, per primer cop, una experiència de pressupostos participatius. Mitjançant aquest projecte innovador, l'Ajuntament donarà l'oportunitat als palsencs i palsenques de decidir com invertir una part del pressupost municipal.

Consulta les propostes finalistes

Resultats de la votació

Fases del procés

FASE 1

Recollida de propostes

Les propostes de futur que seran sotmeses a votació sortiran de la pròpia ciutadania. En aquest sentit, durant la primera fase del procés els veïns i veïnes de Pals podran proposar projectes candidats a ser inclosos en el Pressupost Municipal de 2018.

FASE 2

Fòrums ciutadans

Sessions participatives per debatre i prioritzar propostes.

FASE 3

Valoració tècnica de les propostes

Els tècnics municipals valoraran la viabilitat i quantificaran el cost estimat de cadascuna de les propostes recollides. Totes aquelles que siguin viables i no superin el pressupost fixat seran considerades finalistes

FASE 4

Votació final

Les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana.

Com puc participar?

 • Fent Propostes

  a) Via electrònica clicant aquí.

  b) Presencialment: diposita la butlleta en qualsevol de les bústies habilitades a tal efecte (Ajuntament, Centre Cívic, Pavelló d'Esports).

  Últim dia per a la recollida de propostes: 31 de maig de 2017

 • Assistint als fòrums ciutadans

  1r Fòrum: dimecres 10 de maig de 2017, 20h - Centre Cívic

  2n Fòrum: dijous 25 de maig de 2017, 20h - Centre Cívic

 • Participant en la votació final

  Podran votar totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Pals. La votació es podrà fer tant de forma presencial com virtual.

Quin tipus de projectes Poden optar a ser escollits?

Només seran considerades finalistes i sotmeses a votació popular aquelles propostes que compleixin amb els següents requisits:

 • Fer referència a àmbits i temes de competència municipal
 • Ser viables tècnicament i respectar el marc jurídic vigent
 • Tenir un cost menor o igual a 75.000€
 • No contradir els plans aprovats per l’Ajuntament
 • Ser considerades una inversió

Què es una inversió?

Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Les potencials temàtiques d'una inversió poden ser molt diverses i van des de la construcció d’un equipament o la millora de l'espai públic fins a l’adquisició de mobiliari i la creació d’un web o aplicació. Així mateix, totes les inversions han de de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament i, en la mesura del possible, permetre múltiples reproduccions a diferents ubicacions del territori.

Envia una proposta

Mitjançant el següent formulari pots fer-nos arribar propostes que creguis convenient incorporar dins del Pressupost Municipal de 2018.

Recorda que la quantitat econòmica sotmesa a decisió ciutadana és de 75.000€ i que només seran sotmeses a votació aquelles propostes que compleixin amb els requisits esmentats anteriorment.